Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

TỖNG HỢP TIÊU CHUẨN CẦU - ĐƯỜNG (Phần 2)

TỖNG HỢP TIÊU CHUẨN CẦU - ĐƯỜNG

TỖNG HỢP TIÊU CHUẨN CẦU - ĐƯỜNG
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ:
- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô: 22TCVN 4054-2005
- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm: 22TCN 211–2006
- Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm: 22TCN 274-2001 (phương pháp AASHTO)
- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng: 22TCN 223-1995
- Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn: 22TCN 210-1992
- Tiêu chuẩn thiết kế Đường cao tốc: TCVN 5729-1993
- Yêu cầu thiết kế Đường đô thị: TCXDVN 104-2007
- Kỹ thuật thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị: 20TCN 104-1983
- Đường cứu nạn ô tô: 22TCN 218-94
- Công trình giao thông trong vùng có động đất: 22TCN 221-1995
......................................................................................................
- Tiêu chuẩn thiết kế cầu: 22TCN 272-2005
- Bộ neo bêtông DUL T13, T15 VÀ D13, D15: 22TCN 267-2000
- Hầm đường sắt và hầm đường ôtô: TCVN 4527-1988
- Móng cọc: 20TCN 21-1986
- Quy trình thiết kế bến phà bến cầu phao đường bộ: 22TCN 86-1986
- Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng: 22TCN 60-1984
- Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn: 22TCN 18-1979
- Hàn cầu thép: 22TCN 280-2001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TIÊU CHUẨN VỀ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ:
- Xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát: 22TCN 346-2006
- Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm: 22TCN 332-2006
- Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm:22TCN 333-2006
- Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD: 22TCN 335-06
- Sơn tính hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu: 22TCN 285-2002
- Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại: 22TCN 301-2002
- Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi: 22TCN 283-2002
- Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước: 22TCN 284-2002
- Sơn phủ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên: 22TCN 300-2002
- Dầm cầu thép và kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng: 22TCN 288-2002
- Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặt: 22TCN 279-2001
- Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rót các: 22TCN 278-2001
- Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI: 22TCN 277-2001
- Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman: 22TCN 251-1998
- Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép: 22TCN 235-1997
- Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường: 64TCN 92-95
- Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường: 64TCN 93-95
- Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ: 22TCN 227-95
- Phương pháp xác định độ bóng của màng sơn: TCVN 2101-1993(hết hạn)
- Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô sơn: TCVN 2096-1993(hết hạn)
- Xi măng: TCVN 4787-89
- Xi măng: TCVN 5029-85
- Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát: 22TCN 65-84
- Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường: 22TCN 58-84
- Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường: 22TCN 56-84
- Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bu lông cường độ cao: 22TCN 24-84
- Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa chữa mặt đường ôtô: 22TCN 21-84
- Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt cuả đất trong điều kiện hiện trường: 22TCN 66-84
- Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính: 22TCN 73-84
- Quy trình thí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động: 22TCN 71-84
- Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng: 22TCN 59-84
- Quy trình thí nghiệm đo cường độ các lớp nền mặt đường bằng máy chấn động: 22TCN 64-84
- Quy trình xác định mô đuyn đàn hồi của vật liệu đá gia cố kết dính vô cơ: 22TCN 72-84
- Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất dùng phương pháp rót cát: 22TCN 13-79
- Phương pháp xác định màu sắc sơn: TCVN 2102 - 1993
- Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẽo: 22TCN 282-02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘ:
- Quy trình khảo sát đường ôtô: 22TCN 263-2000
- Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu: [url=22TCN 262-2000
- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 259-2000
- Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường: 22TCN 244-98
- Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt, lở: 22TCN 171-87
- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 82-85
- Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc: 22TCN 160-87
------------------------------------------------------------------------------------------------------
THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ĐƯỜNG BỘ:
- Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao: 22TCN 345-06
- Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 334-06
- Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên: 22TCN 304-03
- Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa: 22TCN 271-2001
- Thi công nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa: 22TCN 270-2001
- Cọc khoan nhồi: 22TCN 257-2000
- Sơn cầu thép và kết cấu thép: 22TCN 253-98
- Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 252-1998
- Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit: 22TCN 250-1998
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa: 22TCN 249-98
- Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu: 22TCN 248-98
- Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 246-98
- Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 245-98
- Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực: 22TCN 247-98
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu: 22TCN 236-97
- Quy định ký thuật thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 3381/KHKT
- Gối cầu cao su cốt bản thép: 22TCN 217-94
- Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép: 22TCN 204-91
- Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường: 22TCN 81-84
- Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường sử dụng thước dài 3 mét: 22TCN 16-79
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước: 22TCN 06-77
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối: 22TCN 07-77
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng: 22TCN 09-77
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương: 22TCN 10-77
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong: 22TCN 11-77
- Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống(1975): 166 QĐ
( Tổng hợp và sư tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...